Usługi

Projektowanie 3D wyrobów

W pracy nad wyrobami wykorzystujemy oczywiście projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) jak i komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM). Odpowiednie oprogramowanie pozwala nam na przygotowanie i zaprezentowanie pomysłu, stworzenie dokumentacji technicznej 2D lub 3D, przygotowanie rysunków dla CAM, jak również na życzenie opracowanie wizualizacji. Dzięki temu nasi klienci mogą zobaczyć wyrób nawet przed etapem prototypowania.